Det viser en undersøkelser gjort av Helsetilsynet.

– Etter å ha hørt på båndene føler vi at forskjellsbehandling skjer, sier direktør i Helsetilsynet, Lars E. Hanssen, til NRK.

Det er gjort en analyse av 100 nødsamtaler til 113, der den som ringer forteller at en person er bevisstløs. Undersøkelsen skal avdekke om det betyr noe for den som ringer eller den som svarer at personen er en rusmisbruker.

– De som sitter nederst ved bordet, de som er rusmisbrukere eller psykisk utviklingshemmede, opplever at de blir behandlet annerledes enn dem som kommer inn med et hjerteinfarkt, sier helsedirektøren.

Statssekretær i Helse— og omsorgsdepartementet, Arvid Libakk, sier han tar saken på alvor og lover at det skal jobbes med holdninger og etikk rundt om på sykehusene.

– Vi må gripe tak i det på flere måter. Det er bevilget mer penger, slik at rusmisbrukere og folk med psykiske lidelser skal få bedre behandling, sier Libakk til NRK.