• I hovedsak er jeg fornøyd med at retten har trodd på Jan Helge Andersens forklaring, sier hans forsvarer Ben Fegran.

Det har under hele rettssaken vært svært viktig for Fegran å bygge opp 20-åringens troverdighet. Retten har da også i stor grad valgt å legge Andersens forklaring til grunn.

— Fornøyd - Retten har i hovedsak akseptert hans forklaring. Det er jeg fornøyd med, sa Fegran. Andersen selv skal ha vært veldig spent før dommen, men skal ikke ha sagt "noe spesielt" da dommen på 17 års fengsel falt.

— Vi har avtalt at jeg skal kontakte ham etter at jeg har gått gjennom dommen, fortalte Fegran.

Han vil studere dommen grundig før han gir Andersen råd om han bør anke eller ikke.

— På visse punkter er jeg veldig tilfreds. På andre punkter er jeg ikke like fornøyd, sa Fegran.