• Her har vi forklaringen på at norsk grunnopplæring bare oppnår middelmådige resultater. Det er lærerutdanningen som svikter, sier Jan Christian Vestre, leder av Elevorganisasjonen.

— Så nå kan elevene gi lærerne skylden for svake resultater?

— Det er jo ikke lærernes feil, men jeg tror at vi rører ved kjernen i problemet, sier Vestre.

— Undersøkelsen viser at lærerstudentene ikke er i stand til å møte kravene dagens skole stiller til tilpasset opplæring, elevmedbestemmelse og vurdering.

Mye av kritikken mot lærerutdanningen er ikke ny. Elevorganisasjonens leder mener likevel at den ferske rapporten er meget nyttig.

— Det som er nytt er at vi har fått en helhetlig gjennomgang. Vi har de siste årene vært så opptatt av kvalitetsutvikling i skolen at mange helt har glemt hvor viktig lærerutdanningen er, sier Vestre.