CANCUN:

— Forhandlingene er inne i en kritisk fase og det er stor usikkerhet om hva som blir utfallet. Det kan gå bra og det kan ende svært dårlig. Vi må ha fremgang i Cancun, ellers vil vi tape tid i forhold til å få til en ny internasjonal klimaavtale i Sør-Afrika neste år, sa statsminister Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i ettermiddag.

Han karakteriserte forhandlingssituasjonen som «usikker og uoversiktlig».

— Møter i hele natt

— Uten fremgang mister vi også tillit i forhold til forhandlingsprosessen, påpekte statsministeren.

Selv om mellom 50 og 60 miljøvernministere satt sammen med de enkelte lands delegasjoner store deler av natten i Cancun, har det vært liten bevegelse.

Tilløp til dramatikk

Det var tilløp til dramatikk under nattens forhandlingsmøte da Bolivias representant forlot møtet i protest mot en «udemokratisk møteform».

Bolivia fikk ikke følge av noen andre lands representanter, heller ikke fra andre søramerikanske land som har stått sammen med Bolivia tidligere i konferansen i harde utfall mot land som er motstandere av Kyotoavtalen.

— Bolivia kom ikke tilbake i løpet av de timene forhandlingene varte, opplyser miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til Adresseavisen.

Han sier videre at Bolivias protest ikke vil få noen betydning for resten av konferansen.

— Bolivia har ikke forlatt konferansen. Det hele er derfor egentlig ganske udramatisk, sier Solheim.

- Fare for å få ingenting i Cancun

— Balansen i hele sluttdokumentet og koblingen enkelte land krever mellom de ulike delene, gjør at vi står i fare for å få ingenting i Cancun. Det er fortsatt mange land som ikke vil gi seg på enkelte punkt, sa Jens Stoltenberg.

Ett av de viktigste spørsmålene under Cancunmøtet har vært å forankre og bekrefte utslippsmålene for klimagassutslipp som er meldt inn etter Københavnkonferansen i fjor.

— Uansett hvordan utfallet blir om de andre temaene det blir forhandlet om, er det hvor mye CO2 hvert enkelt land skal slippe ut i atmosfæren, som er hovedspørsmålet og som hele avtalen egentlig handler om.

Det er fortsatt åpent om det er mulig å få til. Problemet er at en del land ikke lenger vedstår seg utslippsmål de har meldt inn etter København, påpekte Jens Stoltenberg.

Flere analyser av utslippsmålene fra København viser at det er et meget stort gap mellom det som er meldt inn og det som kreves for å få holde temperaturstigningen under 2,0 grader.

Ferske tall viser at dersom Københavntallene blir stående, vil det bety en temperaturstigning på minst 3,0 grader, noe som ifølge klimaforskere vil utløse farlige og ustoppelige klimaendringer.

Kommer det noe positivt ut av klimatoppmøtet? Si din mening i kommentarfeltet under!