— 15 prosent av foreldrene synes det er vanskelig å ta opp ting med skolen, og det må vi lærere ta på alvor, sier leder i Utdanningsforbundet, Helga Hjetland.

Hun oppfordrer skolene til å ta opp problemstillingen de nærmeste dagene i forbindelse med skolestart. Samtidig oppfordrer hun foreldre til å tenke mer kollektivt i forhold til skolen.

— Det er lett for at foreldre kan bli veldig individorienterte og fokusere på hva mitt barn kan lære og hvordan mitt barn kan få et best mulig læringsmiljø, men det er også viktig å huske på at barnet er en del av en gruppe og skal fungere i den, sier Hjetland.

På Østlandet har blant annet kommunikasjonsbok vært brukt for å bedre forholdet mellom skole og hjem.

— Her kan foreldre skrive ris og ros eller be om en samtale. Vi skal komme så langt at foreldre også får uttale seg og ha innvirkning på det som skjer på skolen. Vi må være åpne for diskusjon, samtidig som vi ikke kan sette læreplanen til side, sier Hjetland.

Hun tror også mindre grupper på foreldremøtene kan gjøre terskelen lavere for foreldre som ønsker å komme med innspill.

— Tolketjeneste på foreldremøtene er også et godt tiltak for å nå foreldre med minoritetsbakgrunn. Men det er viktig å ikke bare fokusere på alt som går galt og det som er skolens feil. 85 prosent av foreldrene synes ikke det er vanskelig å ta opp ting med skolen, sier Hjetland.