I sin nyttårstale brukte Solberg mye av tiden til å snakke om situasjonen i norsk skole.

— Kunnskap er fremtidens olje for Norge. Regjeringen vil satse massivt på å gjøre gode lærere i skolen enda bedre. Flere elever må få møte sin drømmelærer, sa Solberg i nyttårstalen.

Statsministeren sier det er en utfordring at norske elever ikke lærer nok på skolen i en tid da kravene til kunnskap øker. Ifølge statsministeren har hver fjerde norske 15-åring et kritisk lavt kunnskapsnivå i matematikk.

- Må snakke med barna

— Dette er alvorlig både for de det gjelder og for vårt samfunn. Mange av disse klarer ikke å fullføre videregående skole. De risikerer å stå uten jobb, sa Solberg.

Har fortalte at hun har møtt elever som har kommet seg gjennom skolen takket være en engasjert lærer.

— Du som er lærer skal vite at du gjør Norges kanskje viktigste jobb, sa hun.

Men statsministeren pekte også på foreldrenes ansvar.

— Foreldre må snakke med barna om hvor viktig skolen er. Vi må forvente innsats fra barna våre, selv om det å gjøre lekser ikke alltid er det gøyeste for en liten kropp. Da er det viktig at foreldre forteller hvor stolte de er av barnet sitt når leksene er fullført, sa hun.

- Ansett dem med hull i CV-en

Første halvdel av talen handlet om mennesker med psykiske problemer.

— Halvparten av oss blir rammet i løpet av livet. Dette er av våre store folkesykdommer. De fleste av oss kjenner noen som har vært rammet av psykisk sykdom, men det er ikke sikkert at du vet hvem det er, sa Solberg.

Hun slo fast at «vi skal ha et arbeidsliv med plass til alle».

Det gjelder også for dem som har fått et hull i CV-en etter en periode med psykiske problemer, sa Solberg. Hun viste til bedriften Stormberg, der 25 prosent av de ansatte har hatt vanskeligheter tidligere med å få jobb. Hun kalte bedriften et eksempel til etterfølgelse, men lovte også at regjeringen skal bidra:

— I årene som kommer vil regjeringen arbeide for å styrke det psykiske helsetilbudet. I dag er det ikke godt nok. Det må bli enklere å få hjelp. Barn og unges utfordringer må sees tidlig. Da unngår vi at små problemer får vokse seg store, sa Solberg.

- Positiv nasjonalfølelse

Statsministeren var som ventet også innom grunnlovsjubileet som skal feires 17. mai. Da er det 200 år siden grunnloven ble skrevet på Eidsvoll.

— Sjelden vi er så stolte som når vi feirer folkestyre 17. mai. Jeg håper mange vil delta i feiringen, sa Solberg, og takkket kongefamilien for innsatsen.

— Vi har sterk nasjonalfølelse i Norge, men det er en positiv kraft som ikke går ut over vår kontakt med omverden, sa hun.

Statsministeren viste til terroraksjonen i In Amenas, tyfonen på Filippinene og den norske militærinnsatsen i forbindelse med konflikten i Syria og i Adenbukten som eksempler på hvordan Norge er sammenvevd med resten av verden.