En jevnere fordeling gjør småbarnsmødre og småbarnsfedre mer likestilte overfor arbeidsgiver, ved at det ikke lenger bare er kvinnene som er borte fra arbeidsplassen, mener Likestillingsombudet.

– Hvis vi skal komme videre, må begge foreldre på banen. Kvinner må være villige til å slippe fedrene til, og gi dem en større del av ansvaret – og kosen, sier likestillings— og diskrimineringsombud Beate Gangås til Aftenposten.

Hun lanserer en tiltaksplan som favner dem som er ute i fødselspermisjon. Målet er å gjøre unge kvinner mer attraktive på arbeidsmarkedet.

Planen går ut på at fire permisjonsmåneder går til mor, fire til far og at resten tas på deling mellom foreldrene. Gangås’ utgangspunkt er at foreldrene tar ut 12 måneders permisjon, med 80 prosent lønn. I dag er far pålagt å ta ut én måned av fødselspermisjonen, mens det ofte er mor som tar resten av året.

Island innførte en tredeling av permisjonen i 2003, og Sverige vurderer nå en lignende lov.