— Foreldre betyr enormt mye i ungdomstiden. Flere studier viser at unge som opplever at de voksne er interessert og engasjert i deres liv har lettere for å tilpasse seg skolen og fritiden enn andre. De mest bøllete ungdommene oppgir i undersøkelser at de opplever foreldrene som fraværende, sier Anders Bakken, forsker i NOVA.

Ti år etter den første Ung i Oslo-undersøkelsen har NOVA gjennomført en ny spørreundersøkelse. 11.500 ungdommer har deltatt og svart på spørsmål om livsstil og levekår. Dataene viser at både kriminalitet og rusbruk blant ungdom har gått markant ned siden 1996.

Sammenliknet med 1996 har andelen ungdommer som har drukket seg synlig beruset siste år, gått ned fra 45,2 prosent i 1996 til 38,6 prosent i 2006.

— Tendensen er oppsiktsvekkende og synes å bryte med en langvarig trend der vi har sett en økning av problematferd og ungdomskriminalitet. Likevel er det ingen grunn til å legge ned kampanjer for å få ned alkoholkonsumet blant ungdom. Disse tingene går i bølger, sier Tormod Øia, prosjektleder for Ung i Oslo-prosjektet.

— Foreldre og organisasjonskulturen har en del av æren for nedgangen. Andre årsaker kan være fraværet av en sterk motkulturer i ungdomsmiljøet, legger han til.

Han mener undersøkelsen har relevans for hele landet. Liknende undersøkelser er gjort i Bergen med liknende resultat.

Fædrelandsvennen/Bergens Tidende