Politikerne i den fasjonable bydelen har vedtatt loven som forbyr røyking på nesten alle utendørs spiseområder.

For ikke å skremme bort sommerturistene, har man vedtatt å sette forbudet i kraft først i oktober, melder Aftenposten, og viser til Los Angeles Times.

— Norge kan ta etter

Trender fra rike deler av Los Angeles kommer ofte til Norge noen år senere. Det kan skje også denne gangen, spår lege og tobakksmotstander Carl Ditlef Jacobsen.

— Loven er et skritt i riktig retning. Om noen år vil det være en selvfølge at man ikke røyker på slike offentlige steder. sier han til bt.no.

Han viser til at Dagfinn Høybråten fikk massiv motbør da han kjempet frem loven mot passiv røyking. I dag støttes loven av både røykere og ikkerøykere.

Aller helst ser tobakksmotstanderen at man tar innleder et arbeid for å forby tobakk, særlig på steder der barn og unge ferdes.

— Dette er tiden for å ta sats og avvikle hele industrien, sier Jacobsen, og viser til at røyking dreper 8000 nordmenn hvert år.

Tviler på forbud

Forskningsleder Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) tror ikke vi får noe forbud mot utendørs røyking i Norge, heller ikke om 10-15 år.

— Det er ingen dokumentert risiko for at folk i nærheten tar skade av at noen røyker utendørs, sier forskeren.

Han synes forbudet i Beverly Hills vanskelig kan forsvares.

— Røyking er blitt ukultur i USA, så dette er nok mest en symbolhandling. Amerikanerne hater røyking, men forakt for røyking kan ikke legitimere et lovforbud, sier Lund.

Fullstendig utelukket er det likevel ikke at Norge kan innføre Beverly Hills-modellen om noen år.

— Opinionen er overraskende velvillig innstilt til å regulere røyking utendørs, for eksempel i busskur, sier forskeren.

Bør røyking forbys på utendørsrestauranter i Norge? Si din mening i feltet under!

ANTIRØYKER: Carl Ditlef Simonsen.
ARKIV