At spørsmålet om eiendomsskatt skal avgjøres lokalt, er alle partier unntatt Frp i varierende grad enig i.

Under tirsdagens partilederdebatt kritiserte imidlertid Høyres Erna Solberg regjeringen for det hun mente var en praksis som ble innført da den rødgrønne regjeringen overtok:

Det er fylkesmannen som nå presser kommunene på vegne av regjeringen.

— Hvis ikke en kommune innfører eiendomsskatt, kan den heller ikke regne med å få tildelt ekstraordinære skjønnsmidler, sa Solberg.

Kommunalminister Liv Signe Navarsete (Sp) mente dette var å snu saken på hodet:

— Hvorfor skal kommunen tildeles statlige midler når den ikke vil ta i bruk eiendomsskatt for å løse oppgavene, mens nabokommunen har eiendomsskatt og kanskje trenger midlene enda mer likevel? spurte hun.

Jens Stoltenberg valgte den pragmatiske løsningen.

— I noen kommuner ønsker man sterkt å bygge en skole. Derfor innfører man eiendomsskatt, sa statsministeren, samtidig som han viste til kommuner som heller droppet skolen for å unngå skatten.

— Det er et valg vi politikere må ta, og i dette tilfellet er det et valg som skal tas lokalt, mente Stoltenberg.

DEBATT: Frps Siv Jensen, statsminister Jens Solberg og høyres leder Erna Solberg før tirsdagens partilderdebatt i Stortinget.
SCANPIX