Hun har også etterlyst en unnskyldning til alle veteranene fra det glemte oppdraget i Irak etter den første Golf-krigen.

Nå reagerer hun med glede på statsrådens nye utspill og løfte om hjelp til hennes sønn og de andre som er blitt syke etter dramaet i ørkenen i 1991.

– Jeg er forbauset over at løftet om hjelp kom såpass raskt, det hadde jeg aldri regnet med. Jeg utrolig glad for forsvarsministerens utspill og har respekt for det hun nå gjør – griper fatt i en sak ingen før henne har villet gjøre noe med, sier Flygansvær.

Samtidig er hun opptatt av at Anne-Grete Strøm-Erichsen innfrir løftet om å gjøre det enklere for psykisk senskadede veteraner å få erstatning etter utenlandstjeneste.

– De økonomiske konsekvensene må på plass. Det må ikke bli så mange restriksjoner med de nye reglene at veteranene ikke får den erstatningen de fortjener, sier hun.