– Vi har en beklagelig situasjon der 10 prosent av sparebanknæringen i Norge har vært deleier i et meklerhus i Oslo som har gått konkurs etter å ha vist dårlig forretningsskikk. 90 prosent av næringen har overhodet ikke noe med denne saken å gjøre, og det tror jeg folk flest er klar over, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Sparebankforeningen til NTB.

Forbauset

Hyttnes var ikke alene om å være forbauset over finansministerens noe unyanserte omtale av sparebankene i mediene like etter konkursen, men han mener Kristin Halvorsen (SV) har moderert seg etter hvert.

– Vi kan vel alle ønske at presisjonsnivået blir noe bedre, men jeg tror ikke sparebankene som næring har noe omdømmeproblem på grunn av Terra-saken, sier Hyttnes.

Han bekrefter at sparebankene i Terra-Gruppen mange steder har fått henvendelser fra folk som føler seg usikre, men han har ikke hørt om lignende reaksjoner fra de andre bankene som tross alt står for 90 prosent av forvaltningskapitalen i næringen.

Omdømmeproblemet

Hyttnes er ikke i tvil om at finansministeren mener Terra-Gruppens banker når hun snakker om omdømmeproblemet.

– At noen tror hun snakker om sparebanker generelt, kan vi vanskelig gjøre noe med, men vi frykter ikke at det skal ramme banker utenfor den aktuelle alliansen, sier Hyttnes.

Han viser til at sparebankene også i Terra-Gruppen befant seg langt fra de transaksjoner som skjedde direkte mellom meglerhuset og de fire nordlandskommunene. I lokalsamfunnene rundt om kjenner de sin sparebank som har et lokalt navn.