Smedsrud var svært skuffet over kjennelsen. Han mener juryen har lagt terskelen for rimelig tvil altfor høyt.

Ifølge NRK sa Kodzadziku etter kjennelsen var opplest at det er for mye følelser i Stavanger knyttet til Nokas-ranet, og at det førte til at han ble kjent skyldig. Forsvareren hans er langt på vei enig.

— Ja, det kan være mye følelser involvert, når vi vet at juryen er fra Stavanger-området. Jevnt over er dette en streng kjennelse. Her var det bare to nei på alle spørsmålene, sier Smedsrud mens fagdommerne er ute for å vurdere om de skal godta kjennelsen.