En ny undersøkelse utført av i Norsk Studentunion (NSU) byr på både gode og dårlige nyheter for studentpolitikerne. På den ene siden kommer det fram at mange har hørt om dem. På den annen side kommer det fram at alkoholkulturen i studentpolitikken kan være et hinder for rekrutteringen, særlig for studentpolitikere med minoritetsbakgrunn, skriver Universitas.

– Det kan være vanskelig for alle å bryte inn i studentpolitikken, men spesielt for den gruppen som kaller seg muslimer. De kan møte en mur av alkohol, særlig etter møter, og da kan man føle seg litt utenfor, sier Kamil Azhar, som var leder i Norsk Studentunion (NSU) fra 2002 til 2003.

Nestleder i studentparlamentet Torkel Nybakk Kvaal er ikke enig at det er en alkoholkultur i studentpolitikken.

– Det er veldig synd hvis noen opplever det sånn, jeg har aldri fått den tilbakemeldingen fra noen. Alle møter og arrangementer i studentparlamentet er rusfrie, sier han til Universitas.