Med de foreslåtte rammene er det ikke mulig for Jernbaneverket å følge opp handlingsprogrammet om økt satsing på en moderne jernbane de neste årene, ifølge Killi:

– Jeg er overrasket over at regjeringen ikke følger opp vedtaket fra Stortinget om økt satsing på jernbane med én milliard kroner hvert år fra 2006. Investeringsbudsjettet er faktisk redusert med 50 millioner kroner, sier jernbanedirektøren.

Killi mener regjeringen verken følger opp de økonomiske rammene eller de foreslåtte prioriteringene i handlingsprogrammet.

– Slik budsjettet ser ut nå er det stans i videre utbygging av dobbeltsporet mellom Sandvika og Lysaker på ubestemt tid, sier Killi.

Jernbaneverkets investeringsramme er 53 millioner kroner lavere enn inneværende års budsjett, mens vedlikeholdsbudsjettet følger rammene i Nasjonal transportplan. Samlet er Jernbaneverkets budsjett på 4,39 milliarder kroner.