— USA står sterkt i norsk populærkultur. Alle vil leve ut den amerikanske drømmen, sier landkoordinator Johan Reuthammar i STS Education.

Rundt 2000 norske elever velger hvert år å dra på utveksling, og mellom 60 og 70 prosent av alle norske utvekslingselever reiser til USA.

Begrensede plasser og strengt regelverk gjør at flere av utvekslingsorganisasjonene ønsker at elevene skal søke seg til andre land.

— Amerika har for eksempel veldig strenge helse og karakterkrav. Hvis elevene ikke oppfyller kriteriene anbefaler vi gjerne Tyskland eller Spania i stedet, sier Emerentze Stang Rolfsen, programansvarlig i Aspect Language Education Norge AS.

Generalsekretær i Youth For Understanding (YFU), Heidi Furustøl, er på sin side bekymret for at så mange elever ikke skaffer seg en unik kompetanse.

  • De aller fleste kan engelsk, og mange ville hatt større nytte av å lære et språk andre ikke kan.

Hun mener det norske regelverket er en hemsko.

  • Det er en utfordring for rådgiverne på den enkelte skole å godkjenne utdanning i utradisjonelle land. Det gjør at norske elever velger Tyskland, USA og Frankrike av økonomiske årsaker.

Samtlige utdanningsorganisasjoner opplyser at de ønsker seg et nasjonalt regelverk for godkjenning av utdanning.

Organisasjonene vil ikke oppgi hvor mye de tjener på å sende elever til ulike land.

**Les også:

En investering for livet |

Tipsene for et vellykket opphold**