Tidlig på 1990-tallet ble tallet på obduksjoner ved Rettsmedisinsk institutt halvert fra 1.600 til 800 årlig. Årsaken var at politidistriktene selv måtte betale for obduksjonene. Senere steg antallet obduksjoner til vel 1000, skriver Aftenposten.

— Hvert år blir minst to drap avslørt ved obduksjon. Enda flere drap ville blitt oppdaget om politiet hadde sendt oss flere lik, sier professor Rogde.

Hun nevner som eksempel en narkoman politiet trodde var død av en overdose. Obduksjonen konkluderte med at han var drept av vold mot hodet. Justisminister Odd Einar Dørum (V) blir nå bedt om å ta affære.

Leder Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund oppfordrer også Dørum til å stanse planene ved Universitetet i Oslo om overføring av Rettsmedisinsk institutt til Rikshospitalet.

Forbundslederen frykter det betyr en kommersialisering av driften som truer rettssikkerheten.

Fredag møtes sentrale representanter for Politidirektoratet, Kripos og Riksadvokaten for å diskutere situasjonen ved Rettsmedisinsk institutt.