Barnevern og helsepersonell er for dårlige til å avdekke vold mot barn, mener en ekspert ved Ullevål universitetssykehus. Ifølge NRK er det grunn til å tro at bare en tidel av barn som mishandles, oppdages og får hjelp. Grunnen er at helsepersonell og leger kvier seg for å undersøke mulig vold mot barn.

– Dessverre er mitt inntrykk at man oppdager altfor få saker der det er brukt vold mot barn. Vi regner med at det i Norge kan være opp til 200 barn under fire år som er utsatt for ganske kraftig og farlig vold. For oss som jobber i felten, ser det ut til at kanskje bare en tidel av dette blir meldt videre, sier avdelingsoverlege Jens Grøgaard ved Ullevål universitetssykehus til NRK.