Teig har gjennomført en undersøkelse som viser at nesten alle rådgivere i norske skoler føler de vet for lite til å gi elevene råd om hvilke yrker de bør velge.

— Det er ingen tvil om at elevene fortjener bedre veiledning, sier Teig til NRK.

I Sverige, Finland, Canada og USA kreves det opptil seks års utdannelse for å bli rådgiver i skolen, mens det i Norge ikke er noen formelle kvalifikasjonskrav.

NTB

Gjør rådgiveren jobben sin? Det er tross alt ganske viktig å få gode råd når du skal gjøre valg som kan påvirke resten av livet ditt. Ga rådgiveren deg gode råd om yrkesvalg? Eller er du misfornøyd med rådene du fikk? Delta i debatten