En undersøkelse NRK har foretatt viser at fylkesmennene i fjor ikke gjennomførte alle tilsynsbesøkene som de er lovpålagt å gjennomføre. Verst var situasjonen i Oslo og Akershus der bare 55 prosent av besøkene på barnevernsinstitusjonene ble utført.

Ifølge barnevernsadvokat Rikke Lassen forteller ungdom at de har vært utsatt for tvang og overgrep på norske barnevernsinstitusjoner.

Laila Dåvøy sier departementet jobber med å få til en bedre ordning når det gjelder tilsyn.

(NTB)