På direkte spørsmål om Kristin Halvorsen tror at en tilsvarende terroraksjon kan finne sted i Norge, svarer SV-lederen:

— Minoritetsmiljøene i Norge er såpass oversiktlige at det tror jeg er ganske utenkelig. Men det blir bare enda viktigere å sørge for bedre dialog og bedre integreringspolitikk, sier Halvorsen til Bergens Tidende.

Onsdag kom hun hjem fra sin valgkampturné i India og Pakistan, hvor hun møtte politikere og potensielle velgere, på ferie i sine hjemland.

— Terrorbombingen i London, 11. september, og motsetningene mellom Vesten og islam var et tema overalt jeg var. Muslimers ønske om at man ikke kan sette likhetstegn mellom muslimer og Al Qaida er veldig sterkt, sier Halvorsen.

Hennes oppfordring til minoriteter i Norge er å delta aktivt i samfunnslivet, lære seg språket, og involvere seg i hva barna foretar seg.

— Det er viktig at de ikke trekke seg tilbake og danner «Lille-Pakistan» eller «Lille-India». Samtidig må de se at arbeidsmarkedet er åpent for dem også, selv om de har utenlands bakgrunn, påpeker Halvorsen.