Ikke uventet var riksadvokat Tor-Aksel Busch nådeløs i sin beskrivelse av ranslaget som 5. april for over tre år siden beleiret deler av Stavanger sentrum da de slo til mot Nokas. Nå ber han Høyesterett straffe de domfelte betydelig strengere enn det Gulating lagmannsrett gjorde.

Skyldspørsmålet er uansett avgjort en gang for alle. Da landets øverste domstol mandag startet prosessen som for tolv domfelte skal sette punktum for rettsmaratonen etter Nokas-ranet, var det utelukkende med straffeutmålingen for øyet.

Lyn fra klar himmel

Riksadvokaten mener omfanget og detaljrikdommen i planleggingen, mengden ransutstyr, ammunisjon og våpen, og ikke minst viljen til både å skyte, ta gisler og komme i væpnet konfrontasjon med politiet, skal være sterkt straffskjerpende for Nokas-ranerne.

– Det å komme som lyn fra klar himmel ned i bakgården og videre inn i lokalene, ikke for å skremme folk bort, men for å ta gisler som skal sikre tilgang til hvelvet. I denne situasjonen ligger det åpenbart en følelse av å være uovervinnelig, sa Busch da han holdt aktoratets prosedyre.

21 års forvaring

Med enorme mengder våpen og ransutstyr tok Nokas-ranerne kontroll over deler av Stavanger sentrum. – De følte seg uovervinnelige, sa riksadvokaten i Høyesterett.

Han konkluderte med at bare 21 års forvaring, med minstetid på ti år, ville gi samfunnet tilstrekkelig vern mot David Toska (31) og Kjell Alrich Schumann (41). De tilhørte den indre kjernen i det kriminelle nettverket og må bære et ekstra tungt ansvar, argumenterte han.

Advokat Morten Furuholmen forsvarer Kjell Alrich Schumann, og skal holde fellesprosedyre om grovt ran med døden til følge på vegne av de tolv forsvarerne.

– Jeg mener at nivået Riksadvokaten legger seg på er helt ute av proporsjoner og i strid med den rettspraksis fra tidligere avgjørelser i Høyesterett, sier Furuholmen til NTB.

Han vil argumentere for at straffenivået i Gulating lagmannsrett, der Toska og Schumann fikk 15 og 13 års fengsel, er det riktige for Nokas-saken.

– Unik sak

Tor-Aksel Busch vil ikke kommentere prosedyren sin før han har avsluttet den tirsdag formiddag. Det er imidlertid på det rene at han og forsvarerne er uenige i om det finnes relevant rettspraksis som kan være veiledende for straffenivået.

Busch mener Norge aldri har opplevd et ran likt Nokas-ranet, og at det derfor ikke er mulig å lene seg på tidligere dommer når straffene skal fastsettes.

– Etter vårt syn gir ikke den foreliggende rettspraksis noen retning på straffen som skal utmåles, sa Busch i prosedyren.

Toskas forsvarer, advokat Øystein Storrvik, skal holde fellesprosedyre om nettopp forvaring og eventuell rettspraksis.

– Jeg kommer til å argumentere mot forvaring, men begrunnelsen skal jeg komme med i prosedyren, sier han til NTB.

RANET: David Toska (til venstre) og to av de andre ranerne i aksjon inne i tellesentralen.
I HØYESTERETT: Nokas-saken får snart sitt endelige punktum for 12 av de 13 tiltalte. Riksadvokat Tor Aksel Busch fører selv saken for Høyesterett. Her sammen med forsvarerne John Christian Elden og Morten Furuholmen.
Solum, Stian Lysberg
- FOR MILDT: Riksadvokaten mener straffene som ble gitt til Lars-Erik Andersen (til venstre), Kjell Alrich Schumann (til høyre) og de andre Nokas-ranerne i Gulating lagmannsrett er for lave.
Trond Sørås