Befolkningskutt er blitt en het potet i Storbritannia denne uken. En av statsminister Gordon Browns fremste rådgivere, Jonathon Porritt, foreslår å halvere befolkningen, til rundt 30 millioner.

Hensikten er å få bukt med voksende klimautslipp og å kunne brødfø egen befolkning på en bærekraftig måte. Også i Norge finnes det miljøvernere som støtter forslaget.

— Selv om overforbruk er et større problem enn overbefolkning, synes jeg det er modig av ham å lansere en slik idé, som er både fremmed og upopulær. Han har helt rett, sier informasjonsrådgiver Steinar Lem i Framtiden i våre hender.

- Kutt barnetrygden

Lem går inn for at vi forsøker å redusere befolkningen også i Norge.

— Et godt virkemiddel kan for eksempel være å redusere barnetrygden. Vi bør frivillig velge å redusere antallet mennesker, sier han.

— Men er Norge overbefolket?

— Ikke i forhold til arealet, men vi belaster miljøet sterkt. Store deler av vårt enorme forbruk gir utslipp i Kina, og i jordbruket importerer vi kraftfôr fra Amazonas. Vi forsyner oss grovt med fangarmer rundt i verden, sier Lem.

Nøyaktig hvor mange nordmenn vi bør være, har han ikke tatt stilling til ennå. Hvis Storbritannia lykkes i å halvere befolkningstallet sitt, vil det ligge på samme nivå som det var på rundt år 1900. Også i Norge er befolkningen blitt doblet siden den gang.

— Det er en fordel om vi klarer å redusere befolkningen på jorden, og spesielt i rike land, som forurenser mest. Lavere befolkningstall vil gjøre det lettere å løse de store miljøproblemene og gi plass til andre arter enn mennesket, sier Lem.

Støtter ettbarnspolitikk

I de mest overbefolkede område i u-land kan en ettbarnspolitikk være fornuftig, mener han. Det innebærer å gjøre det ulovlig for familier å få mer enn ett barn.

— Men det aller beste er å gi jentene utdanning, slik at de gifter seg og får barn senere, sier Lem.

For å kutte befolkningen i Norge ser han for seg at også innvandringen må holdes under kontroll.

— Vi må i hvert fall ikke ha den forestillingen at vi løser fattigdomsproblemene i verden gjennom innvandring. Det viktigste er å gi folk anstendige levekår der de bor, sier han.

Bør vi kutte folketallet i Norge? Si din mening i feltet under!

Lillian Jonassen