I gårsdagens BT langet politisk leder Anders Folkestad i Unio kraftig ut mot kunnskapsminister Øystein Djupedal (SV).

Folkestad, som blant annet representerer de fleste lærerne her i landet, mener Djupedal begår «mageplask på mageplask», og at mye henger igjen fra tiden som utspillspolitiker.

Han viser til Djupedals nei til obligatorisk andre fremmedspråk, studiekompetanse til alle med videregående skole og kutt i midler til forskning, som saker som har terget opp Folkestads 255.000 medlemmer.

— Jeg er overrasket over det Folkestad sier, og måten han gjør det på også.

— Hva mener du med det siste?

— Jeg truffet Folkestad i politisk sammenheng i 13 år. Hvis han hadde ønske om å kritisere meg, ville det vært naturlig at han tok det opp direkte med meg, sier Djupedal.

Han imøtegår kritikken ved å vise til at spørsmålet om fremmedspråk er nedfelt i Soria Moria-erklæringen, og dermed en del av hele regjeringens politikk.

Når det gjelder målsettingen om at de uten allmennfaglige linjer på videregående skal få studiekompetanse, mener Djupedal at Folkestad ikke er helt oppdatert.

Han viser til at de er inne i en prosess der de samarbeider med lærestedene, for å finne ut hvordan opptaket kan utvides samtidig som kvaliteten ivaretas.

— Vi er trygg på at vi finner en modell som ivaretar kvaliteten i høyere i utdanning, som er helt avgjørende, samtidig som vi gir ungdom en mulighet til å ta høyere utdanning uten formell kompetanse, sier Djupedal, og viser til at det allerede er en slik mulighet i dag for dem over 25 år.