En landsomfattende meningsmåling MMI utførte for Fjordkraft i november 2005, viser at 73 prosent av de spurte oppgir at det er viktig at strømmen de kjøper kommer fra fornybare energikilder som vann og vind. Bare 24 prosent stiller seg helt likegyldig.

— Dette dokumenterer at fysikkprofessor Jon Samseth tar fullstendig feil. Selv om holdningen kan endres over tid, er trenden helt klar. Folk vil ha grønn strøm, sier administrerende direktør Sverre Gjessing i Fjordkraft til BT.

Professor Samseth uttalte til Bergens Tidende tirsdag at han tror det blir bygget kjernekraftverk i Norge om noen tiår. Han sa også at folk ikke bryr seg om hvor strømmen kommer fra, så lenge tilgangen er sikker og billig.

Betalingsvilje

— En ting er hva folk mener, spørsmålet er vel om de er villig til å punge ut for ren energi?

— Faktisk viser det seg at betalingsviljen er stor. Vi har gjennomført en såkalt conjoint-undersøkelse som viser forventet atferd. Denne bekrefter at det er viktig for folk hvordan strømmen er produsert, sier Gjessing.

Betalingsviljen for grønn strøm bekreftes også i næringslivet, ifølge Gjessing.

— Stadig flere bedriftskunder velger nå å kjøpe grønn strøm, som er garantert produsert fra vannkraft. Denne strømmen er noe dyrere. Krav om ren energi kommer også inn i stadig flere anbudsforespørsler vi mottar, sier Fjordkraft-direktøren.

Alle Fjordkrafts privatkunder får nå garantert grønn kraft.

Usikker på vindkraft

Selskapet er fortsatt avventende til vindkraft.

— Det pågår miljødebatt rundt vindkraftutbyggingen, og flere forhold må avklares før vi avgjør om vi skal selge strøm fra vindmøller eller ikke. Vi er ikke negative, men ønsker å få alle konsekvensene på bordet, sier Gjessing.

Det er den planlagte innføringen av det felles norsk-svenske el-sertifikatmarkedet fra neste år som har fått energiselskaper til å lansere vindkraftprosjekter på løpende bånd. Blir ordningen innført, vil produsentene av kraft fra fornybare energikilder kunne håve inn rundt tjue øre ekstra per produserte kWh.

En del av regningen vil bli dyttet over på forbrukerne:

— Vi har anslått at sertifikatordningen vil gi en prisøkning på rundt 2 øre per kWh, sier Gjessing.

GRØNN ENERGI: Syv av ti nordmenn synes det er viktig at strømmen de kjøper kommer fra fornybare energikilder, som vannkraft. Her ser vi den gamle rørgaten til kraftverket i Tyssedal.