– Ambisjonene til Putins Russland er tydelige, og i kraft av sitt territorium, sine råvarer og sin militære evne er det å forvente at Russland vil komme til å spille en betydelig rolle i internasjonal politikk i årene som kommer, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) mandag kveld.

Hun viet mye tid på «det nye Russland» i sitt nyttårsforedrag i Oslo Militære Samfund, og trakk fram episoden i Nordsjøen rett før jul, da et russisk hangarskip satte i gang en marineøvelse midt blant norske oljeplattformer.

– Et eksempel på hvordan man ikke bidrar til godt naboskap, sa Strøm-Erichsen i foredraget sitt.

Som den kalde krigen

Hun påpekte Russlands fornyede evne til maktutøvelse i regionen, og framhevet den sterkt økte aktiviteten til russiske krigsfly utenfor norskekysten. I fjor ble det observert 88 russiske fly utenfor kystlinjen, mot bare 14 året før.

– Antallet flyginger i fjor var omtrent like mange som totalt de ti foregående årene, sa forsvarsministeren til NTB da hun hadde avsluttet foredraget.

Ikke siden sovjettiden har den russiske, militære flyaktiviteten vært tilsvarende.

Det har tatt tid å få Russland på fote igjen etter Sovjetunionens kollaps, men nå akter president Vladimir Putin å bruke nyvunnet rikdom til å hevde seg på den internasjonale arenaen.

– Vår felles grense og mange kontaktpunkter i nord tilsier at Russlands forsterkede internasjonale rolle også vil avspeiles i våre nærområder. Vi må i årene som kommer være forberedt på å bruke betydelige ressurser på å ivareta våre interesser i nord, sa hun.

Vil vise seg fram

Overfor NTB ønsker ikke forsvarsministeren å karakterisere Russland som noen trussel mot Norges sikkerhet. Men hun framhever viktigheten av selv å vise tilstedeværelse, som det heter på forsvarsspråket. Det betyr i praksis selv å vise seg fram militært, blant annet ved trening og øvelser – både alene og sammen med allierte.

– Å vise tilstedeværelse er veldig viktig. Det er også å utøve politikk, sier hun til NTB.

Norge jobber nå også aktivt for å lage «et nytt strategisk konsept for NATO» i framtida, der oppmerksomheten i større grad enn i dag rettes mot alliansens egne medlemsland, blant annet Norges interesser i nordområdene.

– Jeg tror det er viktig at alliansen forsterker sitt nærvær i medlemslandene i våre nærområder, sa forsvarsministeren.

Hva tenker du om framtidens trusselbilde? Si din mening i feltet under.

Solum, Stian Lysberg
Solum, Stian Lysberg