– Jeg føler meg helt renvasket, sier han.

– Jeg er selvsagt fornøyd med dette, men ikke overrasket. Jeg er glad og lettet, sier tidligere statsminister og leder av Kristelig Folkeparti, Kjell Magne Bondevik, til NTB etter å ha mottatt nyheten om at pensjonssaken mot ham er henlagt av Økokrim.

Bondevik sier det har vært forferdelig ubehagelig å få sin «hederlighet og integritet» trukket i tvil i forbindelse med opprullingen av pensjonssaken, hvor flere tidligere stortingsrepresentanter er involvert. For de andre som slipper videre straffeforfølgelse har ikke Økokrim funnet grunn til etterforskning.

Måtte inn til avhør

Bondevik måtte på sin side gjennom to uker med etterforskning og avhør før Økokrim fredag kunngjorde at saken mot ham er henlagt «etter bevisets stilling».

– Jeg føler meg helt renvasket etter dette. Denne formuleringen er helt vanlig og betyr at det ikke er funnet noe straffbart under etterforskningen, sier Bondevik.

Han begynte første halvår 2006 å motta stortingspensjon i henhold til den såkalte 75-årsregelen. Den gir rett til pensjonsutbetaling fra Stortinget når alder og antall år som stortingsrepresentant til sammen blir 75 år eller mer. Da Bondevik trakk seg ut av politikken var denne summen for hans del over 90.

Oppdaget feilen

Bondevik skal selv ha oppdaget at han fikk for mye utbetalt i pensjon fordi han også hadde annen inntekt ved siden av. Han handlet deretter, blant annet i form av muntlige og skriftlige redegjørelser. Han er derfor ikke overrasket over at Økokrim har henlagt saken mot ham.

– Dette hadde jeg ventet fordi jeg har spilt med åpne kort. Jeg tok kontakt med Stortinget høsten 2006 da jeg skjønte at jeg hadde fått for mye pensjon. Jeg redegjorde for mine inntektsforhold, ba om råd om hva jeg skulle gjøre og fulgte de svar jeg fikk, sier han.