OLAV GARVIK

Den tidligere arbeids— og administrasjonsministeren fra Høyre og NHH er på langt nær så bekymret som partifellen Erna Solberg når det gjelder omfanget av flyttekostnadene.

I et intervju med Bergens Tidende torsdag sa hun bl.a. at utflyttingen er blitt i dyreste laget, og at «pakkene» til de ansatte er så gunstige at de vil påvirke forventningene ved senere korsveier, og «derfor må vi være mer nøkterne og ikke gjøre dette til norm for fremtiden.»

— Disse kostnadene var med i regnestykket da vi vedtok flytteprosessen. Det er ikke kommet frem noe nytt etter den tid. Dette er lønnsomt på sikt, både for staten og samfunnet, kommenterer professor Norman.

- Flyttepakkene virker

— Er pakkene likevel for lukrative?

— Man kan selvsagt diskutere hvilke virkemidler som kan forsvares for å flytte en hel institusjon. Men det er ikke urimelig at de ansatte tilbys gode vilkår, enten de blir igjen i Oslo eller flytter til nytt sted. Det viktigste er at pakkene virker, noe som går klart frem gjennom Bergens Tidendes reportasjer om Konkurransetilsynet i det siste. En betydelig del av de ansatte har ombestemt seg og følger likevel med til Bergen, sier han.

- Flere vil skifte syn

— Du antydet like etter flyttevedtaket i Stortinget at opptil 30 prosent av de ansatte trolig ville følge med ut fra Oslo. Holder du fast ved denne optimistiske prognosen?

— Ja, jeg mener fortsatt at så vil skje. Det folk sier i affekt skal man aldri legge særlig vekt på. Når de ansatte i tilsynene etter hvert oppdager at dette er en spennende prosess som de vil bli delaktig i, tror jeg at flere og flere vil ombestemme seg.

Flytteprosessen ser hittil ut til å ha gått veldig bra, og har gjort dystre spådommer til skamme, bortsett fra bråket rundt Luftfartstilsynet. Dette viser også at lederne for tilsynene har gjort en god jobb.

Ønsker mer utflytting

— Bør flyttingen av de åtte tilsynene følges opp med ytterligere utflytting fra Oslo?

— Det har jeg ment hele tiden. Men det er neppe aktuelt å blinke ut flere tilsyn. Det er mye annen statlig virksomhet som med fordel bør plasseres andre steder i landet. Det må heller ikke herske noen tvil om at det er et bredt ønske i det politiske miljø, på tvers av partiene, å flytte enda mer enn det som nå skjer, sier Victor D. Norman.

Han understreker at det enkleste er å sørge for at ny statlig virksomhet blir etablert utenfor Oslo. Men det er også nødvendig å bryte opp eksisterende virksomhet, for veksten i statlige arbeidsplasser er etter hans skjønn fortsatt for stor i hovedstaden.