• Flyselskapene fraskriver seg ansvaret når de sender regningen til forsikringsselskapene, mener finansnæringen.

Er bagasjen din forsinket mer enn fire timer, gir de fleste reiseforsikringer deg rett til kompensasjon på opptil 2500 kroner.

Uteblir bagasjen i flere dager, kan beløpet fort bli i minste laget. Visste du at du også har krav på inntil 4000 kroner fra flyselskapet?

— Flyselskapene unnlater å informere om at det er de selv som har hovedansvaret for å dekke passasjerenes nødvendigste behov. I stedet sender de hele regningen til forsikringsselskapene, sier informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH).

Luftfartsloven, EU-regulativer og Warszawa-konvensjonen pålegger flyselskapene å yte erstatning ved forsinket eller bortkommet bagasje.

Dette ansvaret går ut over forsikringsselskapene sitt ansvar.

— Flyselskapene skal uoppfordret gi informasjon. Når de skyver belastningen over på andre, er det et brudd på transportørens informasjonsplikt, sier Haakonsen.