Nordmenn tek fly som aldri før, og bransjen ventar kraftig vekst i tiåra framover. Men det vil klimaproblemet sette ein stoppar for, trur forskarane.

Ruta mellom Bergen og Oslo er av dei ti største i Europa, målt i talet på passasjerar. Og alt tyder på at veksten vil halde fram.

Avinor ventar at flytrafikken i Noreg vil auke frå 33 millionar passasjerar i 2005 til 85 millionar i 2040.

Men skiftet i synet på klimapolitikken internasjonalt kan sette ein stoppar for veksten. Det trur i alle høve klimaforskarane.

— Det er ikkje urealistisk at ein om 20 år må dokumentere eit behov for å få lov til å flyge, trur forskar Erik Kolstad på Bjerknessenteret ved Universitetet i Bergen.

— Det er veldig vanskeleg å sjå for seg at vi kan halde fram som no. Eg trur flytrafikken er noko av det som vil ryke først, seier han.

For ingen reisemåte forureinar meir enn flyreisene. Ifølgje Fremtiden i våre hender slepp eit passasjerfly ut 77,8 kilo CO2 på turen mellom Oslo og Bergen, mot 3,4 kilo med toget.

Sjølv SAS Braathens eigen miljøkalkulator viser at flya slepp ut 52,2 kilo CO2 per passasjer på denne ruta.

Men det er ikkje berre mengda som er problemet:

— Avgassar høgt i atmosfæren er meir drivhusdrivande. Fly forureinar 2-3 gongar meir enn ein bil i høve til mengda CO2 dei slepp ut, seier professor Helge Drange ved Bjerknessenteret.

Som BT har vist i fleire artiklar dei siste vekene er alle parti, unntatt Frp, no positive til lyntog i Noreg. Men Drange meiner noko må gjerast med avgiftspolitikken allereie no.

— I bensinprisen for bilar er halvparten, rundt fem kroner, statlege avgifter. For flybensin er avgiftene 54 øre per liter. Så flybensin er uforholdsmessig billig. Det er heilt uhørt at vi kan reise kvar som hels for 400 kroner. Miljømessig er det kriminelt, seier Drange.

Arkiv