— Årets svalg vil i stor grad bli et verdivalg, og jeg synes det er positivt at folk engasjerer seg, sier KrFs Ingebrigt S. Sørfonn.

Tirsdag skrev BT om Levende Ordpastor Enevald Flåtens valgkampstunt, der han sendte ut brev til 500 prester og pastorer. «Reelt sett velger vi mellom en borgerlig og en sosialistisk regjering. De verdiene som har kommet sterkt til syne fra sosialistisk side er verdier som kristne tradisjonelt ikke kan stå inne for», heter det blant annet i brevet fra Flåten.

KrFs stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn har ikke selv mottatt brevet, og ønsker heller ikke å kommentere innholdet.

- LO gir også råd

— Men rent prinsipielt synes jeg det er flott at samfunnsengasjerte mennesker tar del i valgkampen, og gir uttrykk for sine synspunkter, sier Sørfonn.

Han synes at Flåtens engasjement ikke skiller seg nevneverdig fra andre organisasjoners utspill i en valgkamp.

— Ser man for eksempel på LO, har de gitt sine medlemmer tydelige råd om hvem de bør stemme på, påpeker Sørfonn.

Parallell til USA

Forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning, professor Bernt Aardal, stusser over Flåtens brevskriving.

— Det er uvanlig at en kirkeleder offentlig går ut og anbefaler hva folk bør stemme på, eller advarer mot enkelte partier, sier Aardal til Bergens Tidende.

Etter den amerikanske presidentvalget i fjor, påpekte flere norske og amerikanske valgforskere at det var engasjementet blant konservative kristne i USA som sikret George W. Bush valgseieren.

— Det er nærliggende å se parallellene til USA-valget i denne saken, selv om USA i større grad har hatt en politisering av det religiøse landskapet enn hva som har vært tilfelle i Norge Men den mobiliseringen vi så til fordel for Bush og republikanerne kan ha vært en inspirasjon for de norske miljøene, sier Aardal.

Les hele Flåtens brev på bt.no