• Jeg er ikke det minste i tvil om at KrF har opplevd flere «Medhaug-saker» tidligere. Men ledelsen har vært flink til å holde dem skjult for omverden, hevder professor Eva Lundgren.

Etter å ha drevet forskning i tjue år om sex-overgrep, ikke minst i kristne miljøer, er ikke Lundgren det minste overrasket over det som er kommet til overflaten i Kristelig Folkeparti de siste ukene.

— Ut fra min kunnskap på dette området vil jeg si at det var ingen grunn til å tro at det skulle stå bedre til i KrF enn i andre partier. Forskjellen er bare at det er tegnet et bilde av en mer høyverdig moralsk vandel i KrF-miljøene, sier professoren til Bergens Tidende.

Til daglig er Eva Lundgren professor ved Universitetet i Uppsala. Der har hun vært siden 1989. Nå er hun leder for avdelingen for samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning.

Roser Valgerd

Hun er nok for vestlendinger flest mest kjent for forskningen og den opprivende debatten hun startet tidlig på 1980-tallet om demonutdrivelser og sex-overgrep i kristne miljøer. Lundgren var fortsatt student da biskop Thor With truet med politianmeldelse hvis hun ikke overlot det oppsiktsvekkende materialet til ham.

Hun oppholdt seg i Norge da Medhaug-saken eksploderte i nyhetsmediene, og hun har brukt tid på å holde seg oppdatert om utviklingen i både denne og Kindervåg-saken.

Eva Lundgren gir ros både til KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland og til biskop Ole D. Hagesæther for deres holdning og opptreden:

— Jeg har registrert at KrF-lederen er blitt utskjelt av mange. Men jeg vil hevde at hun handlet klokt og modig ved å legge særlig vekt på kvinnens situasjon, slik den er blitt fremstilt for henne. Det spesielle er at både hun og biskopen har tatt anklagene på alvor. Det forutsetter at man har faglige kunnskaper på området.

Annenhver kvinne rammet

— Hadde du ventet dette av en biskop i Den norske kirke?

— Ja, det overrasker meg ikke at Hagesæther valgte å si det han gjorde, for også han har møtt kvinner som har opplevd å bli krenket. Han ordla seg slik jeg ville ha gjort, i tråd med mine erfaringer.

— Jeg er glad for at disse sakene er kommet opp til overflaten. De viser en meget utbredt tendens: Forskningen viser at annenhver kvinne har opplevd kriminalisert seksuell vold i en eller annen form, understreker Lundgren.

Hun nevner videre at denne type overgrep - ikke overraskende - særlig rammer yngre kvinner hardt, det vil si kvinner i alderen 18-30 år. Det er i denne aldersgruppen viljen til å anmelde til gjengjeld er minst.

Bagatelliserer

Lundgren registrerer at de fleste på det generelle plan tar sterkt avstand fra seksuelle overgrep. Men i det øyeblikk problemet kommer nær innpå en og overgriperen viser seg å være en bekjent av oss, har vi lett for å søke etter unnskyldende momenter og bagatellisere det hele.

— I Medhaug-saken ligger det påståtte overgrepet ti år tilbake. Taler ikke det i kvinnens disfavør?

— Jeg ser at det momentet er brukt mot henne. Glem da ikke at mange kvinner bruker lang tid på å bearbeide slike opplevelser. Dette er det også viktig å huske på, fremfor å latterliggjøre henne for at hun brukte lang tid på å formulere overgrepet som en voldtektssak.

- Det er menn som lyver

— Enkelte vil nok reagere på at du så klart tar parti for den ene part i Medhaug-saken?

— Det jeg hittil har sagt er basert på mye forskning og på den kunnskap jeg tross alt har opparbeidet meg gjennom tjue år på dette området. Det er et mønster at menn som gjør seg skyldig i seksuell vold har det med å bagatellisere og lyve. Kvinner - altså offeret - har så å si aldri noe å tjene på å stå frem og anmelde overgrepet. Generelt lyver ikke kvinner om slikt, sier professoren.

Hun sier videre at vi i Norge sliter med utrolig mye fordommer om sex-overgrep, sammenliknet med i Sverige. Dette kommer bl.a. av at vi her til lands har forsømt utdannelsesinstitusjonene. Svenskene, derimot, har gitt topprioritet i å skaffe så vel leger som jurister og politifolk grundig kunnskap om sex-overgrep. Norge er til sammenlikning et u-land, slik Eva Lundgren ser det.

ROSER VALGERD: Eva Lundgren mener KrF tradisjonelt har vært flinke til å dysse ned sex-skandaler, men gir ros både til KrF-leder Valgerd Svarstad Haugland og til biskop Ole D. Hagesæther for deres holdning og opptreden i Medhaug-saken.<br/> ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ