Det viser en undersøkelse Opinion har gjort i Bergen.

— Vi har lykkes i å nå ut til publikum, sier informasjonssjef Kjersti Kildahl i Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR).

I går skrev Bergens Tidende at selv om folk vet at de skal skille papp og papir, ser det ikke slik ut når avfallsdunkene tømmes. Fana Stein og Gjenvinning som sorterer papiret for gjenvinning for BIR, bruker mye tid på å luke ut papp, telefonkataloger og konvolutter fra samlebåndet.

Tar tid

— Det tar tid å endre vaner som folk har innarbeidet over flere år. Derfor er det viktig å finne ut hva kundene opplever som et tilfredsstillende tilbud, og hva som er økonomisk mulig å gjennomføre. Et godt resultat er avhengig av samarbeid med publikum, påpeker Kildahl.

— Det er kommet kritikk av at det er for få returpunkt?

— BIR har planlagt at ordningen skal bygges ut med minst 30 nye returpunkt i 2002. Dette vil bli vurdert fortløpende sammen med andre kundebehov, og vil bli en viktig del av evalueringen av ordningen, understreker informasjonssjefen i BIR.

Borettslag

BIR er klar over at det finnes spesielle behov i borettslag, og vil vurdere disse fortløpende.

— Forhåpentligvis er innsamlingspunktene lokalisert så nær borettslagene som mulig, sier Kjersti Kildahl.

— Burde ikke BIR som råvareleverandør betale for råvarene dere innhenter?

— Jeg ser poenget, men BIR gjør nøyaktig det samme som før. Selskapet er forpliktet til å innhente og håndtere alt husholdningsavfall, enten vi bruker det i energiproduksjon eller leverer glass, papir og spesialavfall til gjenvinning.

— Bortsett fra at BIR tjener penger på folks avfall?

— Det blir for enkelt. Det er store sorteringskostnader forbundet med papiravfall. Det kommer abonnentene til gode at BIR holder kostnadene nede ved effektivisering, mener Kildahl.

Tall i desember

Hun sier det er det for tidlig å måle kvaliteten i de innsamlete papirmengdene. Den nye ordningen må få tid til å innarbeides.

— Tidligst i begynnelsen av desember kan første analyse foretas, og gi svar på hvordan den nye ordningen fungerer, sier Kildahl.

LANGT IGJEN: Papp og aviser lå fortsatt om hverandre da Tord Algrøy, Svein Håvardstun og Thorbjørn Sebjørnsen hentet papir på Nesttun i onsdag. Men fagarbeider Svein Håvardstun tror folk er blitt flinkere å sortere neste gang de skal hente papir.
FOTO: VEGAR VALDE