Toska har tidligere sagt at det er bedre at uskyldige blir dømt i saken, enn at han bidrar til at skyldige blir dømt. Denne holdningen reagerte dommer Helge Bjørnestad sterkt på. Mot slutten av sin utspørring kom han med denne tordentalen:

— Du har tatt initiativ til ranet, du har planlagt det, det var ditt opplegg, du skaffet utstyr, du vervet deltakerne, og du har gjennomført det sammen med dem. Og så kommer vi til det punktet der du sier det er uskyldige mennesker tiltalt. Hvis det sitter uskyldige mennesker her, Toska, så får du en direkte oppfordring til å forklare deg om det nå, sa dommeren.

- Vi har ulik logikk

Oppfordringen hjalp ikke. Toska svarte spakt og tydelig ukomfortabel at han ikke ville navngi noen.

— Jeg skjønner at du spør, men jeg kan ikke svare på det. Hvis jeg navngir uskyldige, sier jeg samtidig noe om hvem som skyldige. Det kan jeg ikke gjøre, sa Toska.

— Det er et prinsipp i norsk strafferett at det er bedre at ti skyldige går fri, enn at én uskyldig blir dømt. Det virker som du har speilvendt det prinsippet, kommenterte dommeren.

— Vi har vel litt ulik logikk. Det er umulig for meg å peke ut dem som har vært med på dette, svarte Toska.

Det fikk dommeren til å komme med følgende salve:

— Du er beskrevet av flere som en omsorgsfull person på mange måter. Men det du gjør nå er rimelig lite omsorgsfullt. Hvis det er noen her som kan bli frikjent, er du den nærmeste til å opplyse om det.

Også aktor Thor Christian Carlsen prøvde å få Toska til å snakke. Det førte ikke til annet enn at 30-åringen gjentok at det er flere som er uriktig tiltalt i saken. Hovedmannen bak ranet beskrev situasjonen som «et kjempedilemma».

Toskas holdning svekker muligheten for at det kommer frem hvem som skjøt politimannen Arne Sigve Klungland. Svarene hans i går levnet lite håp om at han selv vil røpe hvem drapsmannen er.