INGA SVERDRUP

RUNE CHRISTOPHERSEN

Dommer Helge Bjørnestad avsluttet sin utspørring med et alvorsord overfor Toska.

– Til slutt Toska, du har altså tatt initiativ til ranet, du har planlagt det, det var ditt opplegg, du skaffet utstyr, du vervet deltakerne, du har gjennomført det sammen med dem. Og så kommer vi til det punktet der du sier det er uskyldige mennesker tiltalt. Hvis det sitter uskyldige mennesker her Toska, så får du en direkte oppfordring til å forklare deg om det nå, sa Bjørnestad.

– Det er utarbeidet en tiltale, og dersom alle blir dømt etter den tiltalen, vil enkelte bli dømt uriktig, svarte Toska. Utover det vil ikke Toska navngi noen. Heller ikke Lars Erik Andersen, selv da Bjørnestad spør direkte om hans rolle.

– Jeg skjønner at du spør, men jeg kan ikke svare på det, sa Toska. Han beskrev flere ganger situasjonen som et dilemma. Han mener at han ved å navngi uskyldige, samtidig vil røpe hvem som var med på ranet.

Dommeren: – Det er et prinsipp i norsk strafferett at det er bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt. Det virker som du har speilvendt det prinsippet.

Toska: – Ja, vi har vel litt ulik logikk. Det er vel snakk om folk som har blitt blendet av min optimisme. Det er umulig for meg å peke ut de som har vært med på dette etterpå.

Dommeren: – Du er beskrevet som en omsorgsfull person på mange måter. Men dette som du gjør nå er rimelig lite omsorgsfult. De som kan bli frikjent er du den nærmeste til å opplyse om.

– Jeg kan ikke peke ut de som er skyldige, og det er egentlig det du ber meg om å gjøre, svarte Toska spakt.

Aktoratet tok opp denne tråden da de like etterpå startet sin krysseksaminasjon av David Toska.

-Er det flere enn en, du mener vil bli uriktig dømt?

— Ja, det er flere enn en.

— Men selv om du er istand til det, er du ikke villig til å peke ut dem du mener vil bli uriktig dømt?

— Jeg ønsker ikke å gjøre det for da er jeg så nær... dette er et kjempedilemma... jeg...da vil jeg jo i samme setning navngi de som vil bli riktig dømt, svarte Toska tydelig svært utilpass med situsjonen han nå er i.

Verken dommer eller aktorat kommer videre med dette spørsmålet, og aktor har nå gått videre med sin eksaminasjon.

SCANPIX