— Vi synes dette er positivt. Ikke at flere slipper, men fordi vi nå får flere motiverte soldater som ønsker å gjøre en god jobb for Forsvaret. I tillegg er det håp om at de som er inne til førstegangstjeneste, har større utbytte av det og får noe fornuftig å gjøre. Slik har det ikke alltid vært, sier landstillitsvalgt Stian Jenssen.

Soldatenes tillitsvalgte vil ikke fokusere på at det kan virke urettferdig at halvparten av de unge må utføre militærtjeneste, mens den andre halvparten slipper.

— Satt på spissen har vernepliktsordningen alltid vært urettferdig. Samtlige unge har aldri vært innkalt. Det meste har vært 70 prosent av årskullet, sier Jenssen.

Han ser likevel at det et eller annet sted går en slags smertegrense.

— Den grensen er vi i ferd med å nærme oss, sier han.

Den tillitsvalgte understreker at mange unge faktisk ønsker å bli innkalt til militærtjeneste.

— Det er en fin anledning til å gjøre noe annet mens en bestemmer seg for valg av studieretning, og også et pusterom etter flere års sammenhengende skolegang. De fleste som utfører førstegangstjeneste nå, trives med det, sier han.

Tillitsmannsorganisasjonen mener det er positivt at Forsvaret blir mer effektivt.

— Altfor mange soldater har sittet på ræva, glodd ut vinduet og kjedet seg. Med færre soldater i tjeneste, er det håp om at flere enn før får en meningsfull tilværelse, sier Stian Jenssen

TMO er mer opptatt av å bedre soldatenes økonomiske kår enn å angripe at det kan virke urettferdig at mer enn av halvparten av de unge slipper førstegangstjeneste. I dag har soldatene en drøy hundrelapp pr. dag mens de er i Forsvaret.

— Høyere daglønn vil gi enda bedre kvalitet og bedre motivasjon hos dem som avtjener verneplikten, sier Jenssen.