• Det er ganske stor frustrasjon blant fastleger. Både fordi de føler at de ikke er gode nok, og fordi det ikke finnes spesialistressurser nok.

Det mener Gunnar Ramstad, fastlege og leder av Hordaland Legeforening.

Brannslukning hos fastlege

— Hvis tre fjerdedeler av alle landets allmennleger mente de hadde nok kunnskaper, ville det vært flott. Men jeg tror det er mer enn en fjerdedel som skulle ønske de kunne mer om barne- og ungdomspsykiatri, sier han.

Samtidig understreker han at mange allmennleger hjelper pasienter med mindre alvorlige psykiske problemer.

— Svært mange kurser seg og forsøker å behandle pasienter så godt de kan gjennom samtaler og medikamenter. Mange pasienter blir ikke synlige i psykiatrien, fordi brannene blir slukket på fastlegekontoret.

— Burde ikke flere leger kurset seg når så mange føler at de ikke kan nok?

— Det som er det fine ved allmennlegenes situasjon er at vi har et bredt kurstilbud. Tilbudet er der for de kolleger som føler at de trenger fordypning, sier han og oppfordrer de som føler de ikke kan nok til å søke mer kunnskap.

Rotete psykiatri

Legene føler seg imidlertid også ofte alene med pasienter med psykiske problemer.

— Vi skulle hatt en ressursbase der vi lett kunne henvise pasienter og vende oss for å få faglige råd. Det har vi ikke nå. Det er for få psykiatere og psykologer, og det er stadig utskiftninger av de som er der. Det foregår en kontinuerlig omorganisering i psykiatrien, og det er vanskelig for allmennlegene å finne frem i systemet. Det er rett og slett rotete, sier Ramstad oppgitt.

— Psykiatrien og rusomsorgen kommer sist i køen, og får ressurser når alle andre har fått sitt. Psykiatrien har også problemer med å rekruttere fagfolk, fordi tjenesten har lav status, og fordi det er en menneskelig påkjenning å jobbe i den. Jeg skulle ønske at vilkårene ble så gode at tjenesten ble attraktiv, og at folk ble værende. Hvorfor er ikke psykiatrien lønnsledende, hvis det er der vi vil satse?

— Hva skulle til for at du selv skulle valgt psykiatrien?

— Jeg skulle hatt gode arbeidsforhold og like god lønn som en hjertekirurg.

SAVNER GODE RÅD: - Vi skulle hatt en ressursbase der vi lett kunne henvise pasienter og henvende oss for å få faglige råd, sier Gunnar Ramstad, fastlege og leder av Hordaland Legeforening.