Økningen er størst i aldersgruppen over 40 år, skriver Vårt Land.

Tradisjonelt har kvinner ligget lavt på selvmordsstatistikken sammenlignet med menn, men i 2004 snudde trenden. Da var det en markant økning blant kvinner og kraftig nedgang blant menn fra 2003 til 2004, viser tall fra SSB.

– Økningen for kvinner er større enn det man kan forvente av en årlig tilfeldig variasjon. Jeg vil likevel være veldig forsiktig med å prøve å forklare dette, sier Finn Gjertsen, forsker i Seksjon for selvmordsforskning og – forebygging til Vårt Land.

– Det er viktig å ta hensyn til registreringsfaktoren. Det kan være registreringsfeil eller andre ting som spiller inn på den drastiske økningen. Dette er noe av det vi kommer til å jobbe med framover for å finne ut av, sier Gjertsen videre. (©