Jonathan Porritt, som leder den britiske regjeringens kommisjon for bærekraftig utvikling, sier prevensjon og abort kan brukes som våpen i denne kampen. Men politikerne har nå feiget ut fra denne argumentasjonen, hevder han ifølge avisen The Times.

– Jeg ber ingen om unnskyldning for at jeg ber mennesker knytte eget ansvar til den samlede miljøutviklingen. Dette bør spille inn når folk bestemmer seg for om de skal ha barn og i tilfelle hvor mange, sier Porritt ifølge London-avisens nettsider.

– Jeg tror vi er på vei mot standpunktet at der er uansvarlig å få mer enn to barn. Vi er alle opptatt av de samme store spørsmålene, men ingen snakker egentlig om prevensjon som et sentralt strategisk virkemiddel, tilføyer han.

Jonathan Porritt, som tidligere har ledet miljøvernpartiet De grønne, oppfordrer den britiske regjeringen til å satse mer på familieplanlegging. Om nødvendig må det tas penger fra annet helsestell til finansiering av prevensjon og aborter, tilføyer han.

Er det miljøskadelig å få mange barn? Bruk kommentarfeltet.