— Det blir slutt på evigvarende kvoter. Vi har fått gjennomslag for å tilbakeføre fiskekvotene til fellesskapet og å skape en mye bedre balanse mellom styring og marked i fiskeripolitikken, sa Brek.

Det var under fiskeriminister Svein Ludvigsen i Bondevik 2-regjeringen det ble innført «evigvarende» kvoter som ble tildelt fartøyene i havfiskeflåten.

— Dette betød en sentralisering både av ressurser og makt i fiskeriene. Evigvarende kvoter betyr at tilgangen til fiskeressursene samles på få hender.

Brek gjorde oppmerksom på at Myrvang-utvalget hadde foreslått at disse evigvarende kvotene skulle gå tilbake til fellesskapet etter 15 år. Nå er man blitt enige om et kompromiss, med hjemfall etter 20 år.

Strukturendringen som skal gjennomføres, betyr også at båter under 11 meter i praksis får anledning til fritt fiske.