Fiske (53) jobber i dag som personalrådgiver ved bispekontoret på Hamar, og har tidligere vært sogneprest i Løten. Ifølge NRK vil etterfølgeren til Øystein I. Larsen som biskop i Sør-Hålogaland først bli utnevnt senere.

Rosemarie Köhn har vært biskop i Hamar siden 1993. Hun var den første kvinne som ble biskop i en luthersk kirke i Norden.

Liberale

Kulturminister Trond Giske (Ap) har tidligere sagt at begge utnevnelsene vil skje i løpet av oktober og at han ønsker å se begge bispeutnevnelsene i sammenheng. Han må ta hensyn til kvinneandelen i bispekollegiet, og dessuten vil han utvilsomt vurdere kandidatenes homofilisyn. Både Köhn og Larsen står på den liberale siden i synet på homofile prester.

Det var utenkelig at regjeringen ville svekke kvinneandelen blant biskopene. Derfor måtte minst én av de nye biskopene være en kvinne, og ved å utnevnte Solveig Fiske kan dette være oppfylt. Når det gjelder Sør-Hålogaland har to mannlige kandidater omtrent like stor oppslutning; domprost Tor Berger Jørgensen (61) og prost Bjarne Olaf Weider (57).

Jørgensen favoritt

Tor Berger Jørgensen er den mest sannsynlige bispekandidaten, etter det NTB erfarer. I Sør-Hålogaland er det også en kvinnelig bispekandidat, Ap-ordfører Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (50). Men hun har forholdsvis svak oppslutning i den kirkelige avstemningsrunden, og det kan dessuten virke provoserende hvis Giske utnevner en politiker fra sitt eget parti.