• Kristin fortalte meg at fire skulle drepes, sa vitnet Gøran Beck da han tirsdag omsider kom frem til Eidsivating lagmannsrett på Åråsen.

Beck er identisk med mannen som i forrige uke havnet i veggen på Vigeland-museet med en stjålet bil.

Siden Orderudsaken ble behandlet i Nes herredsrett, har Beck sittet i fengsel sammen med Lars Grønnerød. De to er gode venner.

Beck meldte seg som tipser og avga senere politiforklaring lenge etter at drapene hadde funnet sted.

Historien om de fire som skulle drepes fortalte Kristin en natt de to satt i bilen og røkte hasj.

Kristin Kirkemos advokat, Tor Kjærvik, trakk frem en rekke personer fra det kriminelle miljø og spurte om vitnet kjente dem. Det bekreftet vitnet, men nektet å innrømme at de hadde benyttet stoff sammen.

Om vitnets forhold til sannheten skal Kjærvik føre flere vitner senere.

Også Kjærviks kollega, advokat Veum, ønsket å gå vitnet nærmere etter i sømmene ved å spørre om hva som skjedde sist fredag da han havnet i veggen på Vigeland-museet.

Da grep aktor inn og minnet om at vitnet ikke var nødt til å svare på slike spørsmål. Veum fikk likevel fram at han mens rettssaken pågår, har Grønnerød og vitnet utvekslet sms-meldinger på mobiltelefon.

Det var likevel Grønnerøds advokat, Steinar Wiik Sørvik, som hang bjellen på katten da han spurte vitnet rett ut:

— Er du kjøpt og betalt av Lars Grønnerød, Gøran Beck ?

— Nei, absolutt ikke, svarte vitnet.

— Er det slik at alle narkomane lyver om alt?

— Nei, ikke nødvendigvis svarte Beck, etter å ha innrømmet sitt eget misbruk. (NTB)