Tall fra Norges Bank viser at husholdningenes samlede kreditt økte med 12,3 prosent fra juli i fjor til juli i år. Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo er bekymret, og mener bankene utsteder altfor høye lån.

— I øyeblikket er tap og mislighold lavt, men problemet ligger to år fram i tid, sier Aamo til Dagsavisen. Han mener det er reell fare for et boligkrakk.

Ifølge Kredittilsynets seneste tilstandsrapport er nær 40 prosent av bankenes totale utlånsvolum lån på over 80 prosent av boligens verdi. Skogstad Aamo frykter at mange ikke har tatt høyde for renteøkninger, og vil ende med betalingsproblemer.