– Er det ikke ett anstendig menneske i ledelsen i Frp som kan sette foten ned for denne spekulasjonen i fremmedfrykt? Per-Willy Amundsen pøser på med utspill som gjør asylsøkere til annenrangs mennesker. Han stempler dem som kriminelle, lykkejegere og voldsmenn, og skjærer alle over én kam. Grunnløse asylsøkere, hvis de finnes, er også mennesker. Men det ser det ut til at Amundsen gir blaffen i. I stedet nører han opp under og skaper fremmedfrykt. Se på Ytrebygda, der folk er redde for å slippe ut barna sine på grunn av det planlagte asylmottaket, sier Miljeteig.

Tidligere artikler:

Frp vil internere asylsøkere 834 asylsøkere har forsvunnet fra mottak i år

– Norge kan ha over 18.000 illegale innvandrere. Vurderer SV det som et problem?

– Det er alltid et problem, og aller helst for de enkeltmenneskene det gjelder. Det er stor forskjell på om man ser på dem som kjeltringer eller enkeltmennesker. Når folk velger å leve under jorden i Norge, så sier vel det noe om hvilke andre muligheter de har. Verken du eller jeg eller Per-Willy Amundsen ville vel levd slik.

– Hva er SVs løsning?

– Det kan du gjerne spørre om, for ingen andre land har funnet de gode løsningene på dette. Eller kanskje de har det? Hvis man ser på USA, så er de til syvende og sist mye romsligere når det gjelder å legalisere de illegale innvandrerne. Så lenge det finnes utrygge områder i verden, og så lenge det er så store forskjeller mellom den fattige og den rike verden, så er den beste løsningen å løfte de fattige landene frem i velstand og trygghet.

– Men bortsett fra det, er det ingenting Norge kan eller bør gjør for å hindre at tusenvis av asylsøkere forsvinner fra mottak og lever illegalt?

– Jo, det er én ting vi kan gjøre for å hindre det, og det er å følge anbefalingene fra FNs høykommisær for flyktninger. Da ville flere av asylsøkerne føle seg tryggere på myndighetene, og ikke gå i skjul. Når de kommer hit oppdager de jo raskt at vi ikke har en asylpolitikk som er tuftet på FNs prinsipper.

– Altså at en mindre restriktiv asylpolitikk vil få færre til å stikke av fra mottakene?

– Ja, en politikk i tråd med internasjonale konvensjoner. Men hovedpoenget mitt er at vi må se enkeltmenneskene. For eksempel den iranske kvinnen BT skriver om i dag, som halve Vestlandet sikkert har sympati med. Ifølge Amundsen er vel hun en lykkejeger som i verste fall burde interneres. Mitt spørsmål er om det ikke finnes noen grenser for hvor langt Frp vil gå når det gjelder stigmatisering?

Hva bør myndighetene gjøre med de illegale innvandrerne? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.

Oddny Miljeteig (SV) mener Frp skaper fremmedfrykt og rammer menneskeverdet når de går inn for å internere asylsøkere.
Bergens Tidende
Mikalsen, Helge