Politifolk og politistudenter sprayes med pepperspray i øynene når de deltar på kurs for å bli godkjent i bruk av slik spray. Politibetjent Tommy Osestad sier til Dagsavisen at han har fått en kronisk øyebetennelse etter at han deltok på et kurs for to og et halvt år siden.

Hovedverneombud Bjørn Egeli i Politi— og lensmannsetaten tror det er store mørketall for skader.

– Vi har fått melding om mange flere følgeskader etter bruk av pepperspray. Noen fordi polititjenestemenn og politistudenter er engstelige og stresset før de skal teste seg selv. Andre fordi små partikler i renseprosessen etterpå har skrapet opp øyet, sier han.