Riksrevisjonen sørget for at navnene i rapporten var sladdet. men Dagsavisen, som avslørte de feilaktige utbetalingene, har knyttet den enkelte utbetaling til navngitte representanter.

Det største beløpet som urettmessig er utbetalt til en enkelt pensjonist, er 2.142.140 kroner. Ifølge Dagsavisen er det tidligere parlamentarisk leder i Høyre, Anders Talleraas, som har fått denne utbetalingen. Det lyktes ikke NTB å få noen kommentar fra Talleraas onsdag kveld. Til VG onsdag sier han imidlertid at han ikke kan skjønne hva han har gjort galt, men lover å betale tilbake hvis han har fått for mye i pensjon.

Bondevik i særstilling

Den neste Riksrevisjonen nevner, har mottatt 194.370 kroner i uberettiget stortingspensjon. Det skal ifølge Dagsavisen være tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Bondevik står likevel i en særstilling fordi han forsto at pensjonen skulle opphøre. Han betalte derfor pensjonsbeløpet tilbake fra den dagen han fikk fast arbeid. Slik reglene er, skulle han imidlertid tilbakebetalt all pensjon for hele kalenderåret, også for den tiden han ikke hadde annen inntekt.

Bondevik sier i en kommentar at han har forholdt seg nøyaktig slik Stortingets administrasjon sa han skulle. Han mener Riksrevisjonen og Stortinget må oppklare hva som er riktig praksis og sier han fortsatt er opprørt over å ha blitt anklaget for juks.

Uryddig

Den spesielle ordningen de seks representantene er rammet av, ble innført for stortingsrepresentanter for snart 50 år siden. Den gjelder bare for personer som er under 65 år når de går ut av Stortinget. Disse kan enten få etterlønn på bestemte vilkår eller de kan få pensjon på vilkår som åpenbart blir forskjellig tolket av Riksrevisjonen og Stortingets pensjonsstyre og administrasjon.

For å få pensjon fram til 65 år, må vedkommendes alder og tjenestetid på Stortinget samlet komme opp i 75 år. Det er svært få representanter som har benyttet seg av denne ordningen. Ordningen ble konstruert for et halvt århundre siden med sikte på å være et sikkerhetsnett for representanter som ikke ble renominert og som heller ikke hadde noen jobb å gå til.

Stangeland uenig

Ifølge Riksrevisjonens rapport har en av representantene på lista fått utbetalt 536.195 kroner for mye. Det skal være Magnus Stangeland (Sp). Han sier til NTB at han har konsultert både Stortingets administrasjon og det lokale trygdekontoret før han mottok overgangspensjonen. I dag har han vanlig pensjon fra Stortinget fordi han har passert 65 år. Stangeland mener han var berettiget til overgangspensjonen fordi han samlet hadde en lønnsinntekt som var mindre enn pensjonen.

Riksrevisjonen mener reglene er helt klare og at både fordel ved bilhold og etterbetale styrehonorarer skulle vært tatt med. Stangeland sier det dreier seg om «sporadiske inntekter som ifølge reglene er unntatt.»

Thorbjørn Berntsen (Ap) skal uberettiget ha fått utbetalt 503.250 kroner. Også han avviser at han fikk penger urettmessig før han ble 65.

– En misforståelse

Erik Dalheim (Ap) skal være den som etter Talleraas har hatt ordningen lengst. Han har fått 1.351.020 kroner for mye. Hallgrim Berg (H) skal ha fått 638.550 kroner for mye ifølge den første rapporten fra Riksrevisjonen, men er ifølge NRK tatt ut av den siste rapporten fordi annen inntekt kom under pensjonsbeløpet.

Dalheim sier han ikke har mottatt penger uberettiget fordi han det første året tjente for mye på grunn av feriepenger fra året før, og det siste året før han ble 65 fikk han påført inntekter som i virkeligheten ble opptjent etter han var blitt 65.

Har du en mening om stortingspensjonen? Legg inn dine kommentarer under!

Junge, Heiko