KJETIL OLSEN

— Toska kom stort sett sammen med en annen mann, men med et par minutters mellomrom, sa Dan Pettersen under sin forklaring i retten i dag.

Han fortalte at det stort sett var "løst snakk" det gikk i da Toska og en annen mann var innom.

— Men du spurte ikke om når innflytting skulle skje da, ville aktor, statsadvokat Arild Dommersnes, vite.

— Jeg fikk ikke noe skikkelig svar.

— Spurte du om hva de skulle gjøre i leiligheten din?

— Nei, jeg spurte aldri.

30 år gamle Dan Pettersen forteller at han ikke fikk være hjemme de fire eller fem gangene Toska kom til leiligheten i huset i Nedre Dalgate.

— Jeg gikk på internettkafé eller på trening. Jeg fikk beskjed om å gå, fortalte han i retten i dag.

— Hvem ba deg om å gå, spurte Dommersnes.

— Nei, det husker jeg ikke.

— Men det kan jo bare ha vært en av de to?

— Nei, jeg husker ikke.

— Hvilke tanker gjorde du deg da du ikke fikk være til stede, ville sorenskriver Helge Bjørnestad vite.

— Jeg tenkte at det var snakk om salg av anabole steroider, svarte Pettersen, som senere vedgikk at det var den andre mannen som stort sett ba ham om å holde seg vekk - i flere timer eller flere dager.

På direkte spørsmål fra statsadvokaten benektet Pettersen at han har gjort noe annet for Toska enn å leie ut leilighet. Han innrømmet imidlertid at han i mars i fjor handlet mat sammen med Ingebrigtsen. Dette var mat Pettersen skjønte skulle til Nedre Dalgate, der Toska altså hadde leid leilighet.

— Men det var Ingebrigtsen som betalte for maten, hevdet Pettersen på spørsmål fra statsadvokaten.