— Brus, saft og godteri bidrar med 65 prosent av sukkerinntaket til norsk ungdom. Meieriprodukter bidrar med fem prosent. Tine er veldig bekymret for det høye sukkerinnholdet blant barn og unge, sier fagansvarlig for ernæring i Tine, Lise Foss Andersen.

Ifølge Foss Andersen inneholder brus og saft over dobbelt så mye sukker som Litago-melken.

Ingen av de sterkt sukkerholdige meieriproduktene inngår i Tines skolemelkordning som går ut til barneskoler og barnehager, forteller Lise Foss Andersen. - Der selger vi kun hvit melk og Tine-melk jordbær som inneholder kun ett gram sukker per 100 gram. Til sammenlikning inneholder brus og saft ti ganger så mye.

— Skoler som har kantiner er selv ansvarlige for hva som tas inn og hva som selges. Der har vi ikke lagt noen grenser. Det er opp til den enkelte skole. Men vi selger altså ikke disse produktene gjennom skolemelk-ordningen.