Han ble av sin forsvarer Harald Stabell bedt om å beskrive faren.

— Utad virket han nok brysk, men det var ikke slik jeg oppfattet ham. Han var snill, og la aldri hånd på verken meg eller min søster. Han hadde kanskje litt lett for å komme i konflikter, men det var oftest om småting, sa han.

Da Stabell var fornøyd og ville gå videre til andre familiemedlemmer, ba Orderud om å få legge til noe.

— Før jeg avslutter om min far, vil jeg gjerne kommentere bildet som er skapt av ham i mediene, at han skulle dominere meg og kue meg. Det stemmer ikke med sånn han virkelig var, sa han.

— Selv om han hadde veldig bestemte meninger om ting, så fikk jeg bestemme de fleste tingene selv. Jeg fikk også støtte fra min mor, som nesten alltid var enig med meg. Mediene har skapt et bilde av min far som veldig dominerende, at jeg gikk der og var kuet, og det stemmer ikke, gjentok han.

FEIL: Per Orderud sier mediebilder som er skapt av hans far er feil.
FOTO: SCANPIX