– Det er ikke tvil om at det trengs flere allmennleger, ikke minst i den forebyggende legetjenesten. Der er vi leger helt på linje med helseministeren. Jeg synes det er prisverdig at han griper fatt i problemene, sier Ramstad.

– Men å kutte i fastlegenes lister for å frigjøre ressurser, høres ut som en helt feil måte å angripe problemstillingen på, sier Ramstad.

Han minner om at det allerede finnes et tak for hvor mange pasienter en fastlege kan ha på listen sin. Taket er på 2500 navn.

Marginal gevinst

– Det er grundig dokumentert, blant annet gjennom undersøkelser i Bergen kommune, at antall navn på fastlegelistene ikke har noe å si for hvor fornøyde pasientene er med fastlegen sin. Mange navn betyr ikke automatisk vanskeligere tilgjengelighet, lenger ventetid eller dårligere service, sier Ramstad.

– Dessuten er det svært få leger som ligger opp mot taket på 2500 pasienter, og som eventuelt altså kommer til å bli berørt. Gjennomsnittet for fastlegene er 1200-1300 pasienter. Å begynne og fjerne pasienter fra listene vil dessuten innebære ekstra bry for pasientene, som plutselig må finne seg en ny lege, sier han.

Ramstad minner om at alle fastleger allerede har plikt til å jobbe en dag i uken i forebyggende virksomhet.

Satser på egne leger

Finn Strand, kommunaldirektør for helse og omsorg i Bergen kommune, sier at i Bergen har man valgt å satse på egne leger i halve eller hele stillinger i sykehjem.

– Vi mener det er en bedre løsning enn å la fastleger turnere innen sykehjemmene. Den klare målsettingen er å styrke oppbygging av kompetanse innen geriatri og indremedisin, områder som er spesielt aktuelle i forbindelse med sykehjemsomsorg. Det kan vi best gjøre med faste leger som har spesialisert seg på disse feltene.

– Vi er godt i gang med opptrappingen. Legedekningen på sykehjemmene er atskillig bedre nå enn tidligere, og vi fortsetter arbeidet etter den målsetting som er trukket opp av bystyret, sier Strand.

Paul S. Amundsen